پروژه ها

شرکت تصفیه آب و فاضلاب ایران در طی چند دهه فعالیت خود تعداد زیادی از پروژه های کشوری را در سه دسته تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و مجموعه های ورزشی انجام داده است در زیر میتوانید برخی از مهمترین پروژه ها را مشاهده فرمایید.

تصفیه آب

تصفیه فاضلاب

مجموعه های ورزشی آبی