تصفیه فاضلاب با روش سیستم لجن فعال (SBR)

راکتورهای دسته ای توالی (SBR) یک سیستم فعال لجن است که برای تصفیه فاضلاب طراحی شده است. این راکتورها قادرند جامدات را متوقف کنند تا مواد آلی موجود در فاضلاب را کاهش دهند که بسته به اندازه مخزن در چندین چرخه انجام می شود. شرکت TAVFI این فناوری را با نوع جدید سیستم جمع‌آوری پساب برای انواع مختلف فاضلاب و ظرفیت طراحی کرده است.