نحوه فعالیت و اجرای پروژه‌های داخلی و بین‌المللی از طریق برگزاری مناقصه و دعوت از طرف شرکت‌های مهندسین مشاور و همچنین تماس‌های تلفنی مشتریان در داخل ایران می‌باشد.
به‌منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و باهدف جلب رضایت مشتریان سیاست کاری این شرکت در تولید، استفاده از بهترین نوع مواد اولیه و لوازم جانبی مربوطه بوده است. به این لحاظ مواد مصرفی هم از بازار داخلی و هم از تولیدکنندگان برتر خارجی تهیه و توسط امکانات تولیدی کارخانه زیرمجموعه نسبت به ساخت و تکمیل پکیج‌های سفارشی در پروژه‌های مختلف  استفاده می‌گردند.