تصفیه آب های شهری و صنعتی

تصفیه آب و فاضلاب ، فرایندی که طی آن ترکیبات شیمیایی ناخواسته ، مواد آلی و غیرآلی و آلاینده های بیولوژیکی از آن خارج می شوند. شرکت تصفیه آب و فاضلاب ایران بر آن شده است که با بکار گیری از جدید ترین متد تصفیه آب و فاضلاب بهداشتی و صنعتی خدمات وسیعی در این زمینه ارائه دهد