تصفیه آب های شهری و صنعتی

آب یک سرمایه ملی است که جایگزینی برای آن در حال حاضر وجود ندارد لذا دارای اهمیت بسیار زیاد در ادامه حیات بشر می باشد.

تصفیه آب برای بشر دارای سابقه بسیار طولانی و قدیمی است. مورخین بر این عقیده اند که تاریخ تصفیه آب به حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد.

برای مصارف آشامیدنی و مصارف صنعتی اصولا آب طبیعی احتیاج به تصفیه دارد. معمولا تصفیه آب برای مصارف آشامیدنی (شهری) آسان تر و ارزان تر از تصفیه آب برای مصارف صنعتی است.

بطور کلی از دو منبع زیر می توان آب مورد نیاز بهداشتی و صنعتی را تامین کرد:

 1. آب های زیرزمینی (چشمه یا چاه) که از اعماق زمین استخراج می شوند.
 2. آب های سطحی که مستقیما از رودخانه ها، دریاچه های پشت سد ها و یا دریاها به دست می آیند.

شناخت کیفیت آب به لحاظ فیزیکی، شیمیایی و میکروبی یکی از فاکتورهای اصلی سلامت است. به طور طبیعی املاح متعددی در آب وجود دارند ولی علاوه بر این املاح بعضی مواد شیمیایی در خلال فرآیند تصفیه به آب اضافه می گردند از این رو در پایان پروسه تصفیه و یا به طور کل قبل از مصرف باید آب از نظر کیفی و متناسب با شرایط مصرف کنترل شود.

نگرانی های اساسی در مورد آب آشامیدنی:

 1. وجود باکتری های بیماری زا (پاتوژن ها) در آب
 2. کمبود یا زیادی غلظت بعضی یون ها
 3. ذرات معلق در آب
 4. بو و مزه

نگرانی های اساسی در مورد آب های صنعتی

نگرانی های اساسی در مورد آب های صنعتی بستگی به محل مصرف آب دارد. محل های مصرف آب در صنایع به شرح ذیل می باشد:

 1. به عنوان ماده اولیه برای تهیه محصول نهایی بدون اینکه تغییر شکل دهد.
 2. به عنوان ماده اولیه برای شرکت در واکنش شیمیایی تهیه محصول نهایی.
 3. به عنوان حلال موادی که در واکنش شیمیایی شرکت می کنند.
 4. به عنوان ماده واسط انتقال حرارت از دمای زیر صفر تا دمای بخار آب.
 5. به عنوان ماده ذخیره کننده انرژی.
 6. به عنوان ماده واسط برای خارج کردن مواد زائد.
 7. به عنوان سپر محافظتی در برابر گرما و تشعشع

مطلوب ترین آب برای هر صنعتی آب بدون یون بوده، اما هزینه تصفیه آب تا رسیدن به مرحله آب بدون یون بسیار زیاد است. برای هر صنعتی بهترین روش تصفیه آب، بسته به محل مصرف، قابل طراحی می باشد.

از طرفی هر کدام از این منابع تامین کننده آب مصرفی ویژگی های مخصوص به خود را دارند که با توجه به نوع مصرف چه در بخش بهداشتی و چه در بخش صنعتی می بایست وارد پروسه تصفیه گردند.

طراحی اجزای هر تصفیه خانه ای نیاز به اطلاعات اولیه آب ورودی به آن و کیفیت خروجی مورد نظر مصرف کننده را داشته لذا انجام آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی بر روی آب خام توصیه می گردد.

این شرکت آماده ارائه خدمات مشاوره، تهیه پیشنهاد، طرح اجرایی و انجام پروژه های تصفیه آب در هر دو زمینه بهداشتی و صنعتی می باشد.

نمونه فلودیاگرام سیستم تصفیه آب شهری

فلودیاگرام تصفیه خانه آب شهری