گروه هتل های هما – هتل همای تهران

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : گروه هتل های هما – هتل همای تهران
شرح پروژه : طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب استخر سرپوشیده ، جکوزی و تجهیزات سونا
شرح فرایند : سیستم شامل مراحل فیلتراسیون ، پمپاژ ، گرمایش و ضد عفونی آب استخر و جکوزی و تجهیزات مورد نیاز سونای خشک و بخار بوده است .