نیروگاه زباله سوز کهریزک

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : شرکت تدبیر توسعه سلامت ( نیروگاه زباله سوز کهریزک )
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 15 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم اجراء شده به صورت پکیج پیش ساخته فلزی بوده و پساب خروجی کیفیت استاندارد برای تخلیه به آبهای سطحی و آبیاری فضای سبز را دارد .