نیروگاه برق بندرعباس

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : بندر عباس
کارفرما : شرکت توانیر (نیروگاه برق بندرعباس)
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی نیروگاه مشتمل بر فاضلاب روغنی ، فاضلاب شیمیایی و همچنین فاضلاب بهداشتی بوده است .
شرح فرایند : این طرح در سه بخش مجزا اجرا شده که شامل فرایند بیولوژیکی ، جداسازی فاضلاب روغنی و همچنین تصفیه پساب شیمیایی می باشد .