مجموعه ورزشی لاوان

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : جزیره لاوان
کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران
شرح پروژه : این پروژه شامل طراحی و اجرا تجهیزات فیلتراسیون و تصفیه آب استخر و جکوزی مجموعه ورزشی می باشد .
شرح فرآیند : فیلتراسیون آب توسط فیلترهای شنی فلزی صورت پذیرفته و سایر امکانات مشتمل بر گرمایش و ضدعفونی آب بوده است .