مجموعه فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : شرکت آگاه – مجموعه فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان
شرح پروژه : طراحی و اجرا تجهیزات و سیستم تصفیه آب استخرها ، جکوزی ها ، حوضچه های آبسرد و سونای مجموعه در دو بخش بانوان و آقایان و همچنین اجرا و نصب کامل تجهیزات موتورخانه گرمایشی و سرمایشی مجموعه مزبور
شرح فرآیند : سیستم تصفیه مشتمل بر فیلتراسیون شنی با مخازن فلزی و همچنین ضد عفونی آب به روش یونیزاسیون مس و نقره می باشد . این پروژه در سال 1384 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است .