شرکت ملی گاز ایران

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : شرکت ملی گاز ایران
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه آب استخر ، جکوزی و تجهیزات سونای مجموعه ورزشی
شرح فرایند : سیستم شامل مراحل فیلتراسیون ، پمپاژ ، گرمایش و ضد عفونی آب استخر و جکوزی و تجهیزات مورد نیاز سونای خشک و بخار بوده است