شرکت دقت خودرو کوشا (ایپاکو)

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : جاده مخصوص کرج
کارفرما : شرکت دقت خودرو کوشا ( ایپاکو )
شرح پروژه : پکیج پیش ساخته تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 40 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم طراحی شده به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک جریان لجن فعال برگشتی
می باشد و مخازن از نوع فلزی پیش ساخته است .