سد کارون 3 – تابلیه

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : سد کارون 3
کارفرما : شرکت تابلیه
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه آب مصرفی کارگاه سد کارون 3
شرح فرایند : این طرح مشتمل بر اجزا مختلف اعم از پمپاژ آب از رود کارون ، تزریق مواد شیمیایی و واحد زلال سازی و ته نشینی ، فیلتراسیون های لازم در مراحل مختلف ، ضد عفونی و ذخیره سازی برای مصرف در سایت کارگاه بوده است .