ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی – ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی
شرح پروژه : طراحی و اجرا تجهیزات تصفیه آب استخر ، جکوزی و سونای مجموعه ورزشی ساختمان اجلاس
شرح فرایند : سیستم شامل کلیه تجهیزات مورد نیاز تصفیه فیزیکی ، ضد عفونی و گرمایش آب استخر ، جکوزی و لوازم مورد نیاز سونا می باشد .