آستان قدس رضوی – بیمارستان رضوی

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : مشهد
کارفرما : آستان قدس رضوی – بیمارستان رضوی
شرح پروژه : طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب مشتمل بر مخازن بتنی و تجهیزات الکترومکانیکال به ظرفیت 280 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : این سیستم به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی و آبیاری فضای سبز بیمارستان را دارد که از سال 1386 مورد بهره برداری قرار گرفته است .