ویژگی دستگاه ضدعفونی یونیزاسیون مس و نقره Fenomen

ویژگی دستگاه ضدعفونی یونیزاسیون مس و نقره Fenomen

بزرگترین مزیت یونیزاسیون مس و نقره حضور یون های تولید شده در آب است که ضریب اطمینان بالایی را ایجاد می نماید . این یون ها ضد عفونی غیر سمی طولانی مدت برای مقابله در برابر آلوده شدن مجدد آب را فراهم می کنند . در واقع مقدار مناسبی از مس و نقره همواره در آب موجود خواهد بود .

با توجه به ولتاژ و آمپر مورد نیاز دستگاه هزینه برق مصرفی بسیار ناچیز می باشد . حتی اگر جریان برق قطع گردد یونهای مس و نقره در آب باقی می ماند.

*قیمت بسیار پایین نسبت به دستگاه مشابه خارجی

*نصب آسان دستگاه و تامین و تجهیز سریع الکترود مصرفی

*ارائه تست کیت توسط فروشنده