هوشمند سازی

هوشمند سازی

سیستم کنترل هوشمند تاسیسات و تجهیزات موتورخانه و تصفیه خانه Automation and Control Systems به منظور کنترل،تنظیم و کارکرد اتوماتیک تجهیزات و تاسیسات ویلاها، مجتمع های مسکونی و اداری ، مجموعه های مسکونی و اداری، مجموعه های ورزشی و… مجهز به منوی زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از یهترین برندها و قطعات الکترونیکی