نقره Tag

بزرگترین مزیت یونیزاسیون مس و نقره حضور یون های تولید شده در آب است که ضریب اطمینان بالایی را ایجاد می نماید . این یون ها ضد عفونی غیر سمی طولانی مدت برای مقابله در برابر آلوده شدن مجدد آب را فراهم می کنند ....

طبق مستندات علمی ، یون مس ، جلبک ها و یون نقره باکتری ها و ویروس ها را از بین می برد .  مینرال پیور از همان تکنولوژی بهره می برد که هزاران سال پیش استفاده شده بود و طی سالیان گذشته نیز در موارد مختلفی به کار...