فاضلاب Tag

سیستم کنترل هوشمند تاسیسات و تجهیزات موتورخانه و تصفیه خانه Automation and Control Systems به منظور کنترل،تنظیم و کارکرد اتوماتیک تجهیزات و تاسیسات ویلاها، مجتمع های مسکونی و اداری ، مجموعه های مسکونی و اداری، مجموعه های ورزشی و...

بنا به معیارهای مختلف، استخرهای شنا را به انواع مختلف تقسیم بندی میکنند: از لحاظ موقعیت احداث به دو نوع سرپوشیده و باز و از نوع فعالیت و بهره برداری به انواع آموزشی، تفریحی، تمرینی، مسابقه ای و درمانی تقسیم بندی می تمایند.. آنچه در...