تصفیه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی

تصفیه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی

در هر اجتماع به خصوص جوامع انسانی مواد زائد اعم از جامد، مایع و همچنین آلاینده هایی که هوا را آلوده می کنند تولید می شود. مایع دور ریختنی یا فاض لاب همان پسابی است که به طرق مختلف در جوامع انسانی به مصرف رسیده و دفع شده است.

از دیدگاه منابع تولید فاضلاب، می توان فاضلاب را به عنوان ترکیبی از مایعات یا آب حامل فضولات دفع شده از محل زندگی انسان ها، موسسات و مراکز صنعتی، تجاری و یا خدماتی همراه با آب های زیر زمینی، آب های سطحی و سیلاب دانست.

زمانی که آب های تصفیه نشده، انباشته گردند، تجزیه مواد آلی موجود در آن ها منجر به شرایط نامطلوب از جمله تولید گازهای متعفن و بسیار بد بو می شود. علاوه بر این، آب های تصفیه نشده حامل میکروارگانیسم های بیماری زا بوده و همچنین حاوی مواد مغذی هستند که می توانند رشد گیاهان را شدت داده و در عین حال ممکن است حاوی ترکیبات سمی یا سرطان زا باشند.

از نظر زیست محیطی علاوه بر اینکه آب تبدیل شده به فاضلاب به خودی خود غیرقابل استفاده شده است، خود نیز باعث آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌شود و بنابراین آب به عنوان منبع حیاتی محدود با کمبود شدیدی که در جهان دارد در معرض تهدید بیشتر قرار می گیرد. با توجه به مخاطرات بهداشتی و ملاحظات اقتصادی، توجه به نحوه و میزان تولید، جمع آوری و بهسازی فاضلاب امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود ؛ لذا بنا به تعریف، پرداختن به امر کم خطر نمودن فاضلاب و یا انجام اقداماتی در جهت اخذ جواز تخلیه آن در محیط یا استفاده مجدد از فاضلاب، تصفیه نامیده می‌شود.

با توجه به مطالب و توضیحات فوق، امر جداسازی مواد مضر از فاضلاب در منشا اصلی، تصفیه آن، مصرف مجدد و یا نهایتا برگرداندن آن به محیط امری ضروری است تا از این طریق بهداشت عمومی و محیط زیست را حفاظت نمود.به این منظور می بایست کسانی که در این زمینه فعالیت دارند از دانش و اطلاعات کافی در موارد زیر برخوردار باشند:

  1. شناسایی اجزا و عوامل موجود در فاضلاب
  2. شناسایی و تحلیل اثرات این عوامل روی محیط زیست پس از ورود آن به محیط
  3. آشنایی با روش های مختلف تصفیه که برای حذف یا تغییر مواد موجود در فاضلاب به کار می روند.
  4. شیوه های بکار گیری بهینه یا دفع مواد جامد به وجود آمده و بدون ضرر در سیستم های تصفیه

انواع فاضلاب ها:

فاضلاب از نظر منشاء آن ممکن است خانگی، صنعتی یا به صورت ترکیبی از آن ها باشد و از نظر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و قدرت آلایندگی دارای چهار حالت ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی می‌باشد.

فاضلاب شهری: منابع اصلی فاضلاب شهری در یک اجتماع، مناطق مسکونی، بخش های تجاری، خدماتی و بهداشتی هستند.منابع مهم دیگر شامل تاسیسات اداری و اماکن تفریحی می باشند.جریان های فاضلاب بسته به منبع تامین آب، نوع کاربری ساختمان و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی منطقه مسکونی متغیر هستند.

فاضلاب صنعتی: خواص آن بستگی به نوع صنعت داشته بنابراین فرایند تصفیه در این زمینه بسیار متغیر می باشد. بسیاری از فرآیند های مورد استفاده جهت تصفیه فاضلاب شهری در مورد فاضلاب صنعتی نیز استفاده می شود.

مهم ترین اجزای تشکیل دهنده فاضلاب

فاضلاب جدا از هر منبع تولید دارای اجزا مختلفی بوده که مهم ترین آن ها عبارتند از:

  • جامدات معلق: عمدتاً شامل پسماندهای غذایی، فضولات بدن انسان، کاغذ، پارچه و ذرات خاک می باشد.
  • مواد آلی فاضلاب: عمدتاً شامل پروتئینها (40 تا 60 درصد)، کربوهیدرات ها (25 تا 50 درصد) و لیپیدها (تقریباً 10 درصد)
  • عوامل بیماری زا: انواع عوامل بیماری زا با منشأ آبی یافت می شوند که شامل باکتریها، ویروسها، پرتوزوآ و انگلها می باشند.

آنچه مسلم است این خواهد بود که فاضلاب جمع آوری شده از جوامع و شهرها می بایست به آب های پذیرنده یا زمین های کشاورزی تخلیه گردیده یا مورد استفاده مجدد قرار گیرد و لازمه این کار تصفیه آن است.پروسه تصفیه فاضلاب با توجه به استانداردهای محیط زیست، نوع فاضلاب، مسائل اقتصادی، بهره برداری و … انجام می گیرد.

این شرکت آماده ارائه خدمات مشاوره، تهیه طرح و پیشنهاد اجرایی، تامین، ساخت و نصب کلیهء تجهیزات و دستگاه ها در زمینهء تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی متناسب با شرایط هر پروژه می باشد و در این راستا از تکنولوژی های جدید با راندمان بالا استفاده می نماید.

نمونه فلودیاگرام سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش بیولوژیکی از نوع هوازی

فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب متداول (روش لجن فعال)