گروه صنعتی طلوع پلاستیک دوستان

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : شهرک صنعتی رامشه – جاده اصفهان به شیراز
کارفرما : گروه صنعتی طلوع پلاستیک دوستان
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه آب صنعتی کارخانه تولیدی ( لوازم پلاستیکی ) به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز بهمراه تجهیزات تکمیلی رسوب زدا
شرح فرآیند : سیستم مزبور مشتمل بر مرحله پیش تصفیه و R.O جهت تصفیه آب و تجهیزات جانبی رسوب زدایی از آب برای دستگاههای تولیدی در کارخانه می باشد .