پالایشگاه گاز پارسیان

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : شیراز – پالایشگاه گاز پارسیان
کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران – مرکز بهره برداری پالایشگاه گاز پارسیان
شرح پروژه : سیستم تصفیه آب بهداشتی و مصرفی
شرح فرآیند : در این طرح از پکیج کامل R.O با سیستم پیش تصفیه و ضد عفونی جهت تولید آب بهداشتی بهره گرفته شده است .