مجموعه ورزشی شهید عراقی

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : مجموعه ورزشی شهید عراقی
شرح پروژه : طراحی و اجرا تجهیزات تصفیه آب مجموعه ورزشی و امکانات سونای بخار و خشک مجموعه ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان
شرح فرایند : سیستم مشتمل بر امکانات فیلتراسیون ، ضد عفونی ، گرمایش ، پمپاژ و سایر لوازم تکمیلی برای سونای خشک و بخار بوده است. همچنین قسمتی از خدمات ارائه شده در این پروژه در خصوص تصفیه آب مصرفی مجموعه از منبع آب چاه بوده است .