مجموعه ورزشی بم

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : شهر بم
کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی – شرکت آرمه دشت
شرح پروژه : طراحی و اجرا تجهیزات و سیستم تصفیه آب استخرها ، جکوزی ها و سونای بخار و خشک مجموعه در دو بخش بانوان و آقایان
شرح فرآیند : این پروژه مشتمل بر فیلتراسیون شنی با مخازن فلزی ، پمپاژ و ضد عفونی آب به کمک روش های یونیزاسیون مس و نقره و کلر به صورت ترکیبی بوده که در سال 1386 مورد بهره برداری قرار گرفته است .