شرکت نوش آوران گیتی پسند

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : ابهر
کارفرما : شرکت نوش آوران گیتی پسند
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه آب مصرفی کارخانه تولید آب آشامیدنی و آب میوه
شرح فرایند : سیستم شامل مراحل مختلفی اعم از پمپاژ ، فیلتراسیون و مراحل پیش تصفیه ، پکیج R.O ، ضد عفونی و انتقال آب به سالن تولید کارخانه بوده است .