شرکت ارم کیش – هتل ارم

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : جزیره کیش
کارفرما : شرکت ارم کیش – هتل ارم
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی با مخازن بتنی و تجهیزات الکترومکانیکال به ظرفیت اولیه 150 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک جریان لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد .