سد سیاه بیشه – شرکت تابلیه

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : سد سیاه بیشه
کارفرما : شرکت تابلیه – شرکت آب و نیرو
شرح پروژه : طراحی و اجرای تجهیزات تصفیه آب استخر ، جکوزی و سونای مجموعه ورزشی
شرح فرایند : سیستم شامل تجهیزات کامل تصفیه آب اعم از فیلتر شنی ، گرمایش آب ، ضد عفونی و سایر لوازم تکمیلی مورد نیاز برای سوناها و نهایتا راهبری مجموعه می باشد .