جهاد دانشگاهی

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : جاده کرج – قزوین
کارفرما : جهاد دانشگاهی – شرکت فورج جنوب
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه آب استخر ، جکوزی و سونا و حوضچه آبسرد در مجموعه ورزشی
شرح فرایند : سیستم تصفیه و تجهیزات جانبی مشتمل بر فیلترهای شنی فلزی ، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ، ضد عفونی آب و سایر لوازم تکمیلی و جانبی که از سال 1386 نصب و مورد استفاده قرار گرفته است .