جمعیت هلال احمر

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران – جاده قدیم کرج
کارفرما : جمعیت هلال احمر – سازمان امداد و نجات
شرح پروژه : طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب بهداشتی و آشامیدنی به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم تصفیه آب شامل مراحل پمپاژ ، فیلتراسیون شنی ، فیلتر کربن اکتیو ، پکیج R.O ، ضد عفونی آب با کلر و انتقال آب تصفیه شده بوده که از سال مورد بهره برداری قرار گرفته است .