بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

دسته بندی
پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
درباره این پروژه

محل پروژه : لواسان
کارفرما : بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی – واحد محرومان
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه آب استخر ، جکوزی و تجهیزات سونای مجموعه ورزشی
شرح فرایند : پروژه اجرا شده شامل تهیه و نصب فیلترهای شنی ، پمپاژ ، ضد عفونی آب و گرمایش آن به همراه تجهیزات جانبی سونای خشک و بخار بوده است .