ضدعفونی آب به روش یونیزاسیون مس و نقره FEnomen

ضدعفونی آب به روش یونیزاسیون مس و نقره FEnomen

طبق مستندات علمی ، یون مس ، جلبک ها و یون نقره باکتری ها و ویروس ها را از بین می برد .  مینرال پیور از همان تکنولوژی بهره می برد که هزاران سال پیش استفاده شده بود و طی سالیان گذشته نیز در موارد مختلفی به کار گرفته شده است .

یونانیان باستان اولین افرادی بودند که به قدرت ضد عفونی کنندگی نقره پی بردند و مصریان باستان آب مصرفی خود را در مخازن نقره ای ذخیره می کردند .

در سال 1967 با سرمایه گذاری ناسا روی این دانش ، آن را گسترش داده و برای آب مصرفی فضانوردان در فضا پیماها از آن استفاده کردند چون نمی خواستند ماده خطرناک و سمی کلر را به فضا ببرند . در سال 1989 ناسا امتیاز این تکنولوژی را برای مصارف تجاری به کمپانی کلیرواتر واگذار نمود که منجر به ساخت دستگاه مینرال پیور گردید .

مدل های این دستگاه دارای استانداردهای معتبر UL آمریکا و بین المللی NSF می باشند .